Quạt thổi sàn 3 tốc độ, model CX-1000, hiệu Clepro X

Quạt thổi sàn 3 tốc độ, model CX-1000, hiệu Clepro X
Quạt thổi sàn 3 tốc độ, model CX-1000, hiệu Clepro X
Quạt thổi sàn 3 tốc độ, model CX-1000, hiệu Clepro X
Quạt thổi sàn 3 tốc độ, model CX-1000, hiệu Clepro X
Quạt thổi sàn 3 tốc độ, model CX-1000, hiệu Clepro X
Quạt thổi sàn 3 tốc độ, model CX-1000, hiệu Clepro X
Quạt thổi sàn 3 tốc độ, model CX-1000, hiệu Clepro X
Quạt thổi sàn 3 tốc độ, model CX-1000, hiệu Clepro X
Nhà sản xuất Đài Loan
Mã sản phẩm