LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI TẠI:

Người đại diện: Nguyễn Thị Hồng Ny

Giấy CNĐKDN: 0315912560 – Ngày cấp: 20/09/2019

Cơ quan cấp: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM

: 0973468010 - 02873.068.010
: Dichi@dungculamsach.com

Số 10/13 Đường Hồ Bá Phấn, Phường Phước Long A, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh (https://goo.gl/maps/CiJtzdnhYxDKitkX9)

https://goo.gl/maps/CiJtzdnhYxDKitkX9
0973468010