Máy chà sàn liên hợp CLEPRO Model: R50E (Dùng điện)

Nhà sản xuất
Mã sản phẩm