Máy chà sàn liên hợp CLEPRO Model: C45E (Dùng điện)

Nhà sản xuất
Mã sản phẩm